Zaregistrujte sa dnes & začnite predávať hotové riešenie eKasa

Máme vhodné riešenie

Bojíte sa kompatibility našej tlačiarne s Vaším programom?

Nemusíte sa báť! Prinášame CHDÚ manager, ktorý jednoduchým spôsobom prečíta vygenerovaný súbor v .csv formáte a vytlačí ho v systéme eKasa na našej Smart eKasa tlačiarni.

Cena za CHDÚ manager je 48€ s DPH.

Príklad jednoduchého dokladu

"DOCUMENT","PD"
"ITEMNAME","TEST_Komodita - názov položky dokladu"
"ITEMQUANT","1.000"
"ITEMMEAS","ks"
"ITEMPRICE","1.23"
"VATID","1","",""
"ITEMNAME","TEST_Komodita 2"
"ITEMQUANT","2.000"
"ITEMMEAS","ks"
"ITEMPRICE","1.20"
"ITEMRRI",""
"VATID" ,"1","","" // altern. typ označenia DPH
  • medzery medzi úvodzovkami a čiarkou sú len kvôli prehľadnosti

V uvedenom príklade môžte vidieť využitie generovaného textového súboru vo formáte .CSV, ktorý používa nás CHDÚ manager a teda driver, ktorý tvorí výstup pre certifikovanú knižnicu PPEKK spolu s CHDÚ a tlačí ho finálne zaevidovaný ako doklad v eKasa na serveroch Finančnej správy.

Typy dokumentov sú následne rozdelené;

PD – predajný (pokladničný) doklad
UF – úhrada faktúry
VK – vklad platidiel
VY – odvod (výber) platidiel
HP – hlásenie polohy
ND – neplatný doklad

Doklad vklad a výdaj

TagName TagValue
-----------,--------
;--- Zaciatok dokumentu
"DOCUMENT" ,"VK" // skratka podla FS: PD UF ND VY VK
"OUTPUT" ,"E", "mail@mail.com" // (T || E), tlač alebo email
"MESSHEAD" ,"Ranný vklad hotovosti" // poznámka v hlavičke
;--- sucet sum, platidla, identifikacia
"PAY01" ,"100.00" // platidlo 1 (az X)
"MESSBODY" ,"Vlastný text" // poznámka v tele
"SUMOFSUMS","100.00" // sucet sum
"MESSFOOT" ,"============" // poznámka v záhlaví
"EXTERNID" ,"" // *** identifikácia dokladu v externom IS
"PRNPARAMS","" // *** riadiaca sekvencia

Doklad o vklade a výbere má identickú štruktúru. Rozdiel je len v hodnote tagu “DOCUMENT”

Vpravo ilustrovaný doklad podľa vyššie uvedeného výstupu z .CSV vytlačeného cez náš CHDÚ manager a použitím Smart eKasa

>

Príklad rozsiahleho dokladu

  • Modrou farbou sú označené nepovinné položky na doklade.
;TagName TagValue
;----------,--------
;--- Zaciatok dokumentu
"DOCUMENT" ,"PD" // skratka podla FS: PD UF ND VY VK
"OUTPUT" ,"E", "mail@mail.com" // (T || E), tlač alebo email
"MESSHEAD" ,"Plusový pokladničný doklad" // poznámka v hlavičke
;--- polozka 1
"ITEMNAME" ,"TEST_Komodita - názov položky dokladu" // názov položky
"ITEMQUANT","1.000" // množstvo (vždy +, ak nie, bude automaticky upravené (AO))
"ITEMMEAS" ,"ks" // merná jednotka
"ITEMPRICE","1.23" // cena za položku
"ITEMRRI" ,"" // ReferenceReceiptId: číslo opravovaného dokladu ak musí byť
"VATID" ,"1","","" // altern. typ označenia DPH / vyplniť toto alebo radšej:
"VATVAL" ,"20.00" // *** sadzba DPH
"VATDEF" ,"K" // *** K,VO,O,V,Z,OZ,VP (Kladna VorateneObaly Opravna
Vratena Zlava OdpocitanaZaloha VymenaPoukazu)
"VAT0INF" ,"" // *** PDP, OOD, CK, PT, UD, ZPS (Prenesenie DP)
"ITEMPRICS","1.23" // celková cena (množstvo + cena za mj)
"PRNPARAMS","" // *** riadiaca sekvencia
"SELLERID" ,"" // *** informácia o predávajúcom
"SELLERIDT","" // *** informácia o predávajúcom -typ ID
"NOTE" ,"" // *** vlastná slovná informácia
;--- polozka 2
"ITEMNAME" ,"TEST_Komodita 2"
"ITEMQUANT","2.000"
"ITEMMEAS" ,"ks"
"ITEMPRICE","1.20"
"ITEMRRI" ,""
"VATID" ,"1","","" // [1,2,3],[K,VO,O,V,Z,OZ,VP],[PDP, OOD, CK, PT, UD, ZPS]
"VATVAL" ,"20.00"
"VATDEF" ,"K"
"ITEMPRICS","2.40","EUR" // mena je nepovinná, ako i následné Tagy položky
"PRNPARAMS",""
"SELLERID" ,""
"SELLERIDT",""
"NOTE" ,""
;--- sucet sum, platidla, identifikacia
"SUMOFSUMS","3.63" // sucet sum
"MESSBODY" ,"Vlastný text" // poznámka v tele
"PAY01" ,"3.63" // platidlo 1 (az X)
"MESSFOOT" ,"Ďakujeme Vám za nákup" // poznámka v záhlaví
"CUSTTYPE" ,"1" // 1=IČO 2=DIČ 3=IČ_DPH 4=Text
"CUSTID" ,"12345678" // reťazec podľa predchádzajúceho typu

Doklad úhrada faktúry

TagName TagValue
-----------,--------
;--- Zaciatok dokumentu
"DOCUMENT" ,"UF" // skratka podla FS: PD UF ND VY VK
"OUTPUT" ,"E", "mail@mail.com" // (T || E), tlač alebo email
"MESSHEAD" ,"Úhrada dokladu FAKTÚRA" // poznámka v hlavičke
"VARSYBOL" ,"201900123" // variabilný symbol (číslo faktúry)
"VATID" ,"1","K" // alternativny typ označenia DPH [1,2,3],[K,V]
;--- sucet sum, platidla, identifikacia
"SUMOFSUMS","987.65" // sucet sum
"PAY01" ,"987.65" // platidlo 1 (az X)
"MESSBODY" ,"Vlastný text" // poznámka v tele
"CUSTTYPE" ,"1" // 1=IČO 2=DIČ 3=IČ_DPH 4=Text
"CUSTID" ,"12345678" // reťazec podľa predchádzajúceho typu
"EXTERNID" ,"" // *** identifikácia dokladu v externom IS
"PRNPARAMS","" // *** riadiaca sekvencia
"MESSFOOT" ,"============" // poznámka v záhlaví
ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA?

Priebežne náš CHDÚ manager a Smart eKasa aktualizujeme a podľa požiadaviek dorábame funkcie podľa požiadaviek

Zaregistrujte sa ako vývojár software alebo technik a popíšte nám Vaše požiadavky, ak ste našli niečo nevyhovujúce

Zaregistrujte sa ako partner